Verspreiding

svg divider

In 2021-2022 willen we in heel Vlaanderen meebouwen aan “P&P-villages” voor kinderen en jongeren die langdurig in leefgroepen opgroeien.

Image


Verspreiding

svg divider

Agentschap Opgroeien en Pleegzorg Vlaanderen ondersteunt de missie om in heel Vlaanderen P&P-werkingen op te starten. Het P&P-team van MFC Bethanië zal vanuit eigen ervaring en expertise adhv een praktijkgericht programma de eerste fase van de uitrol 2021-2022 bewerkstelligen. In deze eerste fase zal per provincie één organisatie de samenwerking rond P&P met de provinciale pleegzorgdienst aan kunnen gaan.

Tijdens de digitale inspiratiemomenten werd er stilgestaan bij de werking van Partners in Parenting. De opnames en de powerpoint kan u hier (her)bekijken.

- Het welkomstwoord van het P&P-inspiratiemoment
- Een buitengewoon P&P-verhaal
- De werking van P&P in MFC Bethanië
- De pijlers van P&P
- Het ontstaan en de geschiedenis van P&P
- De gefaseerde P&P-werking
- De samenwerking tussen Pleegzorg Limburg en P&P
- Powerpoint van het inspiratiemoment
- Korte samenvatting P&P

Informatie over het verspreidingsplan en de aanmeldingsfiche om uw kandidatuur in te dienen, vind u hier terug:

- Het verspreidingsplan van P&P
- Powerpoint verspreidingsplan
- Aanmeldingsfiche P&P

pleegzorg1
pleegzorg2
pleegzorg3
pleegzorg4
pleegzorg5
pleegzorg6
pleegzorg7
pleegzorg8
pleegzorg9