We kijken uit naar gewone gezinnen
met een buitengewoon engagement

It takes a whole village to raise a child.

/

Welkom op onze website

svg divider

Partners in Parenting doet beroep op heel de samenleving om kwetsbare kinderen te helpen opvoeden, zodat ze maximale ontwikkelingskansen in het leven kunnen krijgen. We zoeken een alternatief voor een (te) lang opgroeien in leefgroepen. Partners in Parenting richt zich tot kinderen en jongeren die in MFC Bethaniƫ verblijven, onze zorg nog deels nodig hebben en niet of beperkt kunnen terugvallen op hun eigen gezin.

In samenwerking met Pleegzorg Limburg, bieden we een vorm van pleegzorg waar we intensief en multidisciplinair, vanuit ons hele centrum, gezinnen en kinderen opvolgen en begeleiden. Deze pleegplek is op maat van elk kind. Van speelgezin (spelen zonder of met sporadische overnachtingen) tot ondersteunend pleeggezin (weekenden/ vakanties) en perspectiefbiedend pleeggezin (wonen in het pleeggezin al dan niet in combinatie met de leefgroep en ouders).

"We kijken uit naar gewone gezinnen met een buitengewoon engagement"

Dpartner 2
Dpartner 2