| Home | Wat is P&P | P&P zoekt | Hulp en ondersteuning | Het leven zoals het is | Contact info |

 Wat is P&P?

Bethanië Genk/Hasselt (www.bethanie.be) is een behandelingscentrum voor kinderen en jongeren
met emotionele moeilijkheden en gedragsproblemen. 
Het doel van de intensieve begeleiding (oa training in de leefgroep, ouderbegeleiding,
therapie, schoolse ondersteuning) is om een terugkeer naar huis te realiseren. 

In de praktijk hebben we evenwel soms te maken met kwetsbare kinderen
en/of gezinnen voor wie een (volledige) terugkeer naar huis niet realiseerbaar is.

Net voor deze kinderen proberen we via ‘Partners in Parenting’,
ons intern pleegzorgproject, een alternatief te zoeken voor een (te) lang opgroeien in leefgroepen. 
Een extra kans dus om deze kinderen in de samenleving te houden. 

Het opzet van P&P is om rond de ouders en de leefgroep een tweede cirkel te creëren van gezinnen
die tijdelijk of langdurig en/of voltijds of deeltijds de opvoeding van een kind mee behartigen.
Op die manier kunnen de groeikansen van het kind fundamenteel verbeteren.
Door de combinatie van leefgroep, P&Pgezin en ouders kunnen we
de opvang en aanpak volledig op maat van het kind en naar de mogelijkheden
van het P&Pgezin inzetten.

Het werkt daarenboven als een groot voordeel dat we de kinderen
(met hun bijzondere pedagogische noden) en ook hun ouders goed kennen,
en aldus de begeleiding daarop zorgvuldig kunnen afstemmen.

De vragen en behoeftes van kinderen kunnen zeer verschillend zijn.
Daarom spreken we van thematische pleegzorg.
Het thema (oa opleiding, school, stabiele opvoeding, houvast,
het gevoel ergens bij te horen) wordt zorgvuldig gedetecteerd
en is richtinggevend voor het traject dat uitgezet wordt.