| Home | Wat is P&P | P&P zoekt | Hulp en ondersteuning | Het leven zoals het is | Contact info | 


Bethanië staat in voor de regie, ondersteuning en opvang bij moeilijkheden.
‘Partners in Parenting’ werkt in een driehoek: ouders, P&Pouders, Bethanië.

De P&Pouders staan nooit alleen: Bethanië zorgt voor voldoende
ondersteuning, training en advies en volgt de therapeutische lijn verder op
met alle multidisciplinaire mogelijkheden.

In geval van crisis of (over)spanning
kunnen we tijdelijk overnemen en de trajecten opnieuw afstemmen. We
hebben een bijzondere zorg om als buffer of regisseur de kwetsbare relatie
tussen ouders en P&Pgezin positief af te stemmen.

Naast deze intensieve en zorgvuldige begeleiding ontvangen de P&Pouders een dagvergoeding
van € 33, plus de nodige administratieve ondersteuning.
Regelmatig worden er activiteiten, vormingsavonden en intervisies georganiseerd
waarop alle P&Pgezinnen samenkomen en ook onderling ervaringen kunnen uitwisselen.